Vår miljöpolicy

Skråmträsk

Varumärket Skråmträsk har en tydlig miljöprofil. I tillverkningen av våra produkter väljer vi så miljövänliga och hållbara material som möjligt. Vi använder oss t ex alltid av vegetabilgarvat läder i våra skor och produkter. Vegetabiliskt garvat läder är ett levande och naturligt material där naturliga växtextrakt används vid garvningen. Även när det gäller andra material väger vi miljöpåverkan vid framställningen mot slitstyrka och livslängd för att nå våra mål för hållbarhet i alla avseenden. Vi uppmuntrar också våra kunder att vårda sina skor och reparera/sula om dem vid behov för att minska onödig konsumtion.

Andra utvalda produkter

Övriga produkter som vi säljer i vår butik och webbshop är också utvalda för att passa in i vår miljöprofil. Vi har valt att satsa på nyttoprodukter som kunden kan ha användning för en lång tid. Det är också viktigt för oss att alla varor vi säljer är tillverkade på ett etiskt försvarbart sätt.

Övrigt

På vårt kontor använder vi oss av miljömärkt kontorsmaterial. Packmaterial och kartonger återanvänds när det är möjligt och allt avfall som kan sorteras lämnas till återvinning. Den el vi använder oss av kommer från 100% förnybar elproduktion.