Investeringar

Under 2017-2019 har vi med hjälp av EU:s stöd för landsbygdsutveckling kunnat utveckla nya skomodeller och investera i nya maskiner. Vi har installerat solceller på taket till vår butik och våra lokaler har också energieffektiviserats för att minska på miljöbelastningen.

I augusti 2019 ställde vi ut på Formex i Stockholm, med syfte att etablera kontakt med fler återförsäljare. Till detta fick vi stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.