Investeringar

Under 2017-2018 har vi med hjälp av EU:s stöd för landsbygdsutveckling kunnat utveckla nya skomodeller och investera i nya maskiner. Våra lokaler har också energieffektiviserats för att minska på miljöbelastningen.